ფასები / ვადები
ამანათები საქართველოდან ამერიკაში(საჰაერო)

ამანათების ტრანსპორტირებას ამერიკიდან საქართველოში საშუალოდ 15 კალენდარული დღე ჭირდებ.

მოცულობითი წონა ითვლება მხოლოდ მაშინ როდესაც სიგრძე,სიგანე ან სიმაღლე აღემატება 60 სანტიმეტრს.

ფასები დამოკიდებულია გზავნილის წონა-ზომებსა(სიგრძე,სიგანე,სიმაღლე) და სასურველი გამოგზავნა-მიღების ფილიალებსა და მისამართებზე

ტარიფები შეგიძლიათ გამოთვალოთ ვებ-გვერდზე მოცემული მთვლელის საშუალებით