გამოგზავნისთვის აუცილებელი პროცედურები
ამანათები საქართველოდან ამერიკაში(საჰაერო)

ამერიკაში ნივთის გაგზავნისთვის თქვენ გაქვთ 2 საშუალება
შეგიძლიათ მოიტანოთ ოფისში ამანათი ან შეგიძლიათ შეუკვეთოთ წაღების სერვისი, რის შემდეგაც ბარამის თანამშრომელი 24 საათის მანძილზე წაიღებს თქვენს ამანათს.

ორივე შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად უნდა შეავსოთ ფორმა იმის შესახებ თუ რა ნივთებს გზავნით(ნივთის ღირებულება, ამანათში მოთავსებული ნივთების აღწერა), ვის უგზავნით(სახელი, გვარი, ტელეფონი) და სად გზავნით(ქალაქი, შტატი, საფოსტო კოდი და მისამართი).